Rechtsgebieden

Wonen

Bij het (ver)huren van een woning kunnen allerlei geschillen ontstaan. Zo kan een huurder het oneens zijn met een verhoging van de huur en/of servicekosten. Heeft hij of zij meerdere malen gebreken aan de woning gemeld, zonder dat er iets aan de gebreken wordt gedaan.

Aan de andere kant kan een verhuurder voortijdig de huur op willen zeggen omdat de huurder de woning verwaarloost, de woning voor oneigenlijke doeleinden gebruikt of voor overlast bij buren zorgt.

Binnen het huurrecht kunnen de regels die van toepassing zijn per huurobject verschillen. Naast het huurrecht zijn er ook enkele wetten en regels die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals het Besluit servicekosten, Besluit woonruimte en de Huurprijzen woonruimte.

Wij kunnen u ook helpen met problemen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende zaken. Te denken valt aan het niet-nakomen van de plicht tot levering of gebreken die niet zichtbaar waren bij de aankoop.

Voor zaken op het gebied van (ver)huur werkt Vuurens & Lagerweij Advocaten samen met mr. H.D. Hu, bereikbaar op info@hugoadvocatuur.nl of 06-48505647.

Wij zien geen cliënten,
wij zien mensen

Kies een rechtsgebied