Wat zijn de kosten?

Tijdens het eerste gesprek zal uw advocaat de kosten van zijn/haar dienstverlening met u bespreken. Ons kantoor verleent ook rechtsbijstand aan cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand omdat zij onvoldoende inkomsten hebben om de kosten zelf volledig te dragen. De inkomensgrenzen vindt u hier.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u voldoet aan de normen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de advocaat voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u hier klikt, kunt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw inkomen in het peiljaar, gelegen twee jaar voor de datum van de aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand legt bij toewijzing van het verzoek een eigen bijdrage op, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en uw gezinssituatie.

Als uw inkomen in het jaar van de aanvraag aanzienlijk afwijkt van het inkomen in het peiljaar, kunt u zelf een aanvraag voor peiljaarverlegging doen. In dat geval zal rekening gehouden worden met het gewijzigde inkomen. Het aanvraagformulier vindt u hier. De toelichting op het aanvraagformulier vindt u hier.

Aan een slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt door de Raad voor Rechtsbijstand in een strafzaak geen eigen bijdrage opgelegd.

Rechtsbijstand in betalende zaken

Vuurens & Lagerweij wil zoveel mogelijk rekening houden met de financiële situatie van iedere afzonderlijke cliënt. De advocaten hanteren verschillende uurtarieven. Er wordt een uurtarief in rekening gebracht dat afhankelijk is van de ervaring van de betreffende advocaat en het soort zaak. Ook kunnen bijzondere omstandigheden zoals spoedeisendheid een rol spelen bij het vaststellen van het uurtarief. De advocaat zal het uurtarief vooraf met u overeenkomen en vastleggen in een intakeformulier dat door cliënt en advocaat wordt ondertekend.

U dient er rekening mee te houden dat niet alleen de contacturen in rekening worden gebracht, maar ook de tijd die de advocaat besteedt aan correspondentie, reistijd, het opstellen van stukken etc..

Over het honorarium wordt 21% BTW in rekening gebracht.

Bijkomende kosten

Met name in zaken waarin een procedure wordt gevoerd bij een rechtelijke instantie dient u rekening te houden met bijkomende kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en legeskosten. Kosten voor het inschakelen van een deskundige zullen steeds gemaakt worden in onderling overleg en met uw toestemming. Voor nadere informatie over de hoogte van het griffierecht klikt u hier.