Rechtsgebieden

Werk en inkomen

Binnen dit rechtsgebied gaat het om arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen inzake uitkeringen. Deze kunnen zowel door werknemers als door werkgevers worden aangedragen. De werknemer kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met een ontslag.

Voor een werkgever kan het belangrijk zijn om meer informatie te krijgen over zijn of haar rechten in het geval van zieke werknemers of wat er wel en niet van werknemers mag worden verwacht.

Wij streven er in eerste instantie ook bij arbeidsconflicten naar om zo veel mogelijk in gesprek te gaan met de wederpartij en de kwestie door middel van onderhandelingen op te lossen. Uiteraard is dat niet in alle gevallen mogelijk zodat, waar nodig, niet geaarzeld wordt een zaak bij de rechter aanhangig te maken. Ook voor het vastleggen van afspraken op dit gebied kunt u bij ons terecht.

In zaken over het hebben of verkrijgen van een uitkering treden wij alleen op voor particulieren. Wij dienen voor u een bezwaarschrift in of stellen beroep in bij de rechtbank tegen bijvoorbeeld een  beslissing van een gemeente of het UWV.

Bij Vuurens & Lagerweij is een aantal advocaten werkzaam op het gebied van de Participatiewet, de WAO, de WIA, de Wajong, de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de AOW, de kinderbijslag, de WMO, het persoonsgebonden budget, algemeen plaatselijke verordeningen (APV) en bestemmingsplannen.

Bekijk ook de website 'advocaat voor burgers' en 'VSO advocaat'.

Niets
is onmogelijk

Kies een rechtsgebied