Rechtsgebieden

Verblijf en asiel

Onze migratiespecialisten staan zowel organisaties als particulieren terzijde bij het aanvragen van of advies over (zakelijke) visa en verblijfsvergunningen. Hierbij is het verblijfsdoel bijvoorbeeld studie, werk of familiehereniging. Ook voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures op deze terreinen. Bijzondere aandacht hebben wij hierbij voor de expat community. Omdat het aanvragen van verblijfsvergunningen niet door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vergoed, kunnen hier maatwerkafspraken over worden gemaakt. Ook voor advies of procedures op het terrein van het EU Migratierecht kunt u bij ons terecht.

Naast dit reguliere gebied van vreemdelingrecht, procederen onze migratiespecialisten ook in asiel-, vluchtelingen- en mensenhandelzaken en staan zij daarbij de hulpvragers en/of hulpverlenende instanties met raad en daad terzijde. De migratiespecialisten van Vuurens & Lagerweij advocaten denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.

Bekijk ook de website 'immigration lawyers' (Engelstalig).

Doorgaan
tot het is opgelost

Kies een rechtsgebied