Rechtsgebieden

Mediation

Bij mediation gaan partijen die het oneens zijn met elkaar onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek. Mediation wordt vooral ingezet bij echtscheidingen en arbeidsconflicten.

Werk en inkomen

Binnen dit rechtsgebied gaat het om arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen inzake sociale zekerheid (uitkeringen). Deze kunnen zowel door werknemers als door werkgevers worden aangedragen. De werknemer kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met een ontslag.

Overheid en handhaving

Dit rechtsgebied beslaat alles dat te maken heeft met beslissingen die de overheid neemt en de handhaving van bepaalde wet- en regelgeving. Zo kan de overheid een beslissing nemen die als gevolg heeft dat iemand een bepaald recht verliest en wil deze persoon de beslissing aanvechten.

Consument en aansprakelijkheid

Consument ben je als je als privépersoon producten of diensten afneemt van een bedrijf of organisatie. Dat kan zijn in een winkel, in een webshop of anderszins. De koop/verkoop brengt voor beide partijen rechten en plichten met zich mee.

Familie en jeugd

Binnen dit rechtsgebied begeleiden wij ook de uithuisplaatsing van minderjarige kinderen en ondersteunen wij de rechtspositie van kinderen van asielzoekers.” moet worden “Binnen dit rechtsgebied helpen wij u inzake alimentatie, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen, naamswijzigingen, erkenning, afstamming, ontkenning vaderschap, boedelverdeling, ouderschapsplan en gezag.

Wonen

Bij het (ver)huren van een woning kunnen allerlei geschillen ontstaan. Zo kan een huurder het oneens zijn met een verhoging van de huur en/of servicekosten. Heeft hij of zij meerdere malen gebreken aan de woning gemeld, zonder dat er iets aan de gebreken wordt gedaan.

Verblijf en asiel

Onze migratiespecialisten staan zowel organisaties als particulieren terzijde bij het aanvragen van of advies over (zakelijke) visa en verblijfsvergunningen. Hierbij is het verblijfsdoel bijvoorbeeld studie, werk of familiehereniging. Ook voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures op deze terreinen. Bijzondere aandacht hebben wij hierbij voor de expat community.

Straf en slachtoffer

U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen of heeft problemen met politie of justitie. Wat te doen? Onze specialisten kunnen u terzijde staan. Eenvoudige zaken worden behandeld via de politierechter. Draait het om minderjarigen, dan is dit de kinderrechter. Bij meer gecompliceerde zaken kan het zijn dat u voor de meervoudige strafkamer moet verschijnen.