Team

U kunt onze teamleden filteren door op onderstaande rechtsgebieden te klikken.

  • Alles
  • Mediation
  • Werk en inkomen
  • Familie en jeugd
  • Wonen
  • Verblijf en asiel
  • Straf en slachtoffer
Leandre Lagerweij

Léandre Lagerweij

Mediator in hart en ziel. Helpt mensen in de moeilijkste perioden van hun leven opnieuw structuur te vinden. Want: uit structuur ontstaat duidelijkheid, uit duidelijkheid ontstaat nieuwe energie. Naast mediation houdt Léandre zich ook bezig met echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen en (jeugd)strafrecht. Hij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten, de Mediatorsfederatie Nederland en de Haagse vereniging voor Jeugdrecht.

015 215 29 29
Patricia Scholtes

Patricia Scholtes

Na meer dan 20 jaar als advocaat in Den Haag te hebben gewerkt, heeft Patricia zich in 2020 in Delft gevestigd. Als specialist migratierecht adviseert en procedeert zij in alle aspecten van dit rechtsgebied: van zakelijke migratie en regulier vreemdelingenrecht tot asielaanvragen. Zij heeft daarbij inzet voor de zaak en passie voor mensenrechten en kinderrechten. Zij staat daarnaast slachtoffers bij in het strafproces. Daarnaast is zij voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Patricia neemt deel aan het landelijk gratis inloopspreekuur advocaten.

015 215 29 29

Gratis inloopspreekuur advocaten

Willem van der Voet

Willem van der Voet

Willem studeerde af aan de Erasmus Universiteit in het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht  en heeft zich nadien gespecialiseerd op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht, slachtofferrecht, asielrecht en vreemdelingenrecht. Ook heeft Willem een mediationopleiding  succesvol afgerond.  Hierdoor kan Willem cliënten ook op terreinen die elkaar overlappen gemakkelijker bijstaan. Willem is aangesloten bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en bij de Vereniging Asieladvocaten en Juristen (VAJN). Zijn motto: mensen moeten mijn praktijk beter verlaten dan dat ze er binnenkwamen.

015 215 29 29
Bahar Manawi

Bahar Manawi

Na een aantal jaren fiscaal advocaat te zijn geweest, trok de sociale advocatuur Bahar meer. Haar eigen achtergrond motiveerde haar om zich te specialiseren binnen de rechtsgebieden Asiel- en Migratierecht. Zij procedeert en verzorgt daarnaast aanvragen voor - onder andere - Internationale studenten, kennismigranten en expats. Naast het Asiel- en Migratierecht houdt Bahar zich ook bezig met het familierecht zoals: echtscheidingen en alimentatie. Bahar heeft in het bijzonder oog voor de positie van kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond en spreekt Dari/Farsi. Zij is lid van de Specialisten Vereniging Migratie Advocaten (SVMA); Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen en Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). Bahar neemt deel aan het landelijk gratis inloopspreekuur advocaten.

015 215 29 29

Gratis inloopspreekuur advocaten

Dionne Glaudemans

Dionne Glaudemans

Sinds 1989 is Dionne als advocaat actief binnen het personen- & familierecht én strafrecht. Ook het jeugdrecht maakt onderdeel uit van haar specialisaties. Daarnaast heeft zij jaren cursussen alimentatierekenen aan onder meer andere advocaten gegeven. Met een 20-jarig voorzitterschap van de bezwarencommissie personele aangelegenheden van de gemeente Rijswijk, was zij ook buiten de advocatuur betrokken bij geschillenbeslechting. Naast betalende zaken doet Dionne zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (op toevoeging). Zij vindt het van groot belang dat ook mensen met een kleine beurs goede rechtsbijstand krijgen. Dionne is lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten.

015 215 29 29
Tulay Kahya-Ekinci

Tülay Kahya-Ekinci

Na haar studie is Tülay 15 jaar werkzaam geweest binnen de (rijks)overheid. Begin 2021 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur en tot op heden verschillende procedures gevoerd binnen het strafrecht, civiel recht (waaronder het personen- en familierecht) en het bestuursrecht. Voor Tülay is elke zaak maatwerk. In overleg met de cliënt wordt bekeken wat de juridische (on)mogelijkheden zijn. Een gerechtelijke procedures hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn of in het belang van de cliënt. Tülay is daarin oprecht en eerlijk en zij legt haar visie op de zaak aan de cliënt voor. Belangrijke waarden voor haar zijn vertrouwen en oplossingsgerichtheid. Tülay spreekt Nederlands, Turks en Engels. Tülay is lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten.

015 215 29 29
Erasmina Danso

Erasmina Danso

Erasmina heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2015 afgestudeerd voor de masters arbeidsrecht en privaatrecht. Na haar afstuderen is zij ruim vijf jaar werkzaam geweest als overheidsjurist. In 2021 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Erasmina is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Erasmina staat zowel werknemers als werkgevers bij in het sluiten van vaststellings­overeen­komsten, ontslagprocedures en loonvorderingen. Daarnaast voert Erasmina bezwaar en beroepsprocedures in het kader van de: WW-uitkering, Ziektewetuitkering, WIA uitkering en bijstandsuitkering. Regelingen en wetten zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Het doel van Erasmina is om haar cliënten duidelijk en helder te informeren over hun rechtspositie en om uiteindelijk tot een passende oplossing te komen. Erasmina is lid van de HVSA, de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten. Erasmina neemt deel aan het landelijk gratis inloopspreekuur advocaten.

015 215 29 29

Gratis inloopspreekuur advocaten

Receptie

Gerda de Winter is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt. Zij is al geruime tijd werkzaam bij ons kantoor. Immer goed gehumeurd staat zij onze cliënten professioneel te woord aan de telefoon en aan de receptie.

015 215 29 29