De identificatieplicht

Waarom identificeren?

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Advocatenkantoor Vuurens & Lagerweij verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren. Daarnaast brengt de Verordening op de Advocatuur mee dat een advocaat is gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor alle advocaten.

Uitvoering van de identificatieplicht

Vuurens & Lagerweij verzoekt haar cliënten zich bij aanvang van een zaak op een juiste wijze te identificeren aan de advocaat die de behandeling daarvan op zich neemt. Deze plicht geldt voor alle zaken.

Bij rechtspersonen geschiedt de identificatie met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Bij natuurlijke personen geschiedt de identificatie met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

Advocatenkantoor Vuurens & Lagerweij verzoekt haar cliënten de genoemde gegevens bij aanvang van de zaak te overhandigen aan de advocaat die de zaak zal behandelen. Wij zullen geen kopie maken van legitimatiebewijzen, tenzij dat noodzakelijk is voor uw zaak en u daarvoor toestemming verleent, wel noteren wij de gegevens daarvan.

Gebruik van de persoonsgegevens

Advocatenkantoor Vuurens & Lagerweij gebruikt de verkregen persoonsgegevens ter nakoming van haar wettelijke verplichtingen.