Rechtsgebieden

Straf en slachtoffer

U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen of heeft problemen met politie of justitie. Wat te doen? Onze specialisten kunnen u terzijde staan. Eenvoudige zaken worden behandeld via de politierechter. Draait het om minderjarigen, dan is dit de kinderrechter. Bij meer gecompliceerde zaken kan het zijn dat u voor de meervoudige strafkamer moet verschijnen.

Ook wanneer u wordt opgeroepen voor een zitting bij de officier van Justitie of wanneer u een transactie wordt aangeboden kunnen wij u adviseren.

Het proces-verbaal wordt door ons opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Samen met u wordt de zaak besproken en voorbereid. Zo nodig roepen wij getuigen of deskundigen op, als dat in uw voordeel kan zijn.

In de meeste gevallen kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan kunt u van mr Willem van der Voet bijstand krijgen in de strafprocedure en hulp krijgen bij de uitoefening van het spreekrecht en het verkrijgen van schadevergoeding. Ook kunt u worden begeleid bij getuigenverhoren en gesprekken bij de Officier van Justitie. Indien er sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand geen eigen bijdrage opgelegd.

Wanneer het Openbaar Ministerie na uw aangifte niet tot vervolging over gaat kan uw advocaat voor u een klacht bij het Gerechtshof indienen.

Doorgaan
tot het is opgelost

Kies een rechtsgebied