Rechtsgebieden

Straf en slachtoffer

U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen of heeft problemen met politie of justitie. Wat te doen? Onze specialisten kunnen u terzijde staan. Eenvoudige zaken worden behandeld via de politierechter. Draait het om minderjarigen, dan is dit de kinderrechter. Bij meer gecompliceerde zaken kan het zijn dat u voor de meervoudige strafkamer moet verschijnen.

Ook wanneer u wordt opgeroepen voor een zitting bij de officier van Justitie of wanneer u een transactie wordt aangeboden kunnen wij u adviseren.

Het proces-verbaal wordt door ons opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Samen met u wordt de zaak besproken en voorbereid. Zo nodig roepen wij getuigen of deskundigen op, als dat in uw voordeel kan zijn.

In de meeste gevallen kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan kunt u van mr Willem van der Voet en mr Patricia Scholtes bijstand krijgen in de strafprocedure en hulp krijgen bij de uitoefening van het spreekrecht en het verkrijgen van schadevergoeding. Ook kunt u worden begeleid bij getuigenverhoren en gesprekken bij de Officier van Justitie. Indien er sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand geen eigen bijdrage opgelegd.

Wanneer het Openbaar Ministerie na uw aangifte niet tot vervolging over gaat kan uw advocaat voor u een klacht bij het Gerechtshof indienen.

Doorgaan
tot het is opgelost

Kies een rechtsgebied