Rechtsgebieden

Mediation

Bij mediation gaan partijen die het oneens zijn met elkaar onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek. Mediation wordt vooral ingezet bij echtscheidingen en arbeidsconflicten.

De mediator hoort de verschillende kanten van het verhaal en brengt structuur aan in ieders wensen. Uit deze structuur ontstaat duidelijkheid en uit duidelijkheid ontstaat nieuwe energie en de wil om de zaak tot een goed einde te brengen. De mediator is neutraal en onafhankelijk. Zijn of haar inspanningen zijn er op gericht ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in gesprek raken en samen afspraken maken.

Een scheidingsmediation biedt veel voordelen. Doorgaans neemt een mediation minder tijd in beslag dan een procedure voor de rechtbank met twee advocaten. Door de keuze voor een mediator kunnen de kosten lager zijn dan bij inschakeling van twee advocaten. Maar belangrijker is het dat u in een mediation zelf de beslissingen neemt en niet een rechter, die per slot van rekening in uw relatie een volstrekte buitenstaander is. Voor de kinderen betekent de mediation bovendien dat hun ouders met elkaar in gesprek bijven. Zij gaan niet verder als echtgenoten, maar wel als ouders.

Bekijk ook de website 'Delft Mediation'.

Het verleden afsluiten,
een nieuw begin maken

Kies een rechtsgebied