Informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI.

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De voor de afhandeling van klachten verantwoordelijke klachtenfunctionaris is Patricia Scholtes.

Bewaartermijnen

Uw dossiers worden elektronisch gearchiveerd. Dossiers bewaren wij 5 jaar, administraties 7 jaar. Na 5 jaar bewaren wij uitsluitend nog –indien van toepassing– beschikkingen, vonnissen, convenanten, originele akten en vaststellingsovereenkomsten gedurende 15 jaar.

Desgewenst kunt u stukken ook ophalen en zelf bewaren. In dat geval kunt u contact opnemen met de secretaresse van de betreffende advocaat of met de receptie, zodat u een afspraak kunt maken voor het ophalen van de stukken. U dient in dat geval een legitimatiebewijs mee te nemen en u dient bij het afhalen van de stukken een ontvangstbevestiging te ondertekenen.

Indien de advocaat optreedt voor meerdere personen, bijvoorbeeld in het geval van een echtscheidingsbemiddeling, dient het ophalen van de stukken te gebeuren in overleg met de andere cliënt.