Links

Voor informatie over de rechtspraak in Nederland en over de hoogte van de griffierechten gaat u naar rechtspraak.nl. Op deze website vindt u ook het centraal insolventieregister met de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.

Alle advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op advocatenorde.nl. vindt u veel algemene informatie. Ook kunt u hier zoeken naar een advocaat op een specifiek rechtsgebied.

Informatie over scheidingsbemiddeling vindt u op verenigingfas.nl.

Uitstekende informatie over scheiden en alle gevolgen daarvan is te vinden op de website verder-online.nl.

Voor gefinancierde rechtsbijstand en het formulier peiljaarverlegging kunt u terecht op rvr.org.

De volledige tekst van een wet of een regeling vindt u op overheid.nl. Ook kunt u op deze website terecht voor informatie over vergunningen en voor adressen van overheidsinstanties.

Op juridischloket.nl staat veel consumenteninformatie op het gebied van het arbeidsrecht, het consumentenrecht, het familierecht en over uitkeringen.

Voor vragen over huursubsidie kunt u terecht op rijksoverheid.nl.

Informatie en nieuws over strafzaken is te vinden op de website van het Openbaar Ministerie, om.nl.

Voor kinderen worden veel vragen over echtscheiding beantwoord op ouders-uit-elkaar.nl.

Uitstekende informatie over pensioen en pensioenverevening is te vinden op pensioenkijker.nl.Of mijnpensioenoverzicht.nl

Voor de inning van alimentatie kunt u terecht op lbio.nl. Via het LBIO kunt u ook alimentatie laten berekenen. Tevens kunt u op deze site de indexering van de alimentatie berekenen.