Strafrecht

Bent u gedagvaard om voor de rechter te verschijnen of heeft u problemen met politie of justitie? Bij Vuurens & Lagerweij Advocaten is een aantal advocaten actief op het terrein van het strafrecht, die u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Eenvoudige zaken worden behandeld via de politierechter. Voor minderjarigen is dat de kinderrechter. Dat zijn rechters die de zaak beoordelen en op de dag dat u moet voorkomen ook direct uitspraak doen. In meer gecompliceerde zaken kan het zijn dat u moet verschijnen bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank. In dat geval beoordelen drie rechters uw zaak. De zitting duurt vaak langer en er wordt pas 14 dagen later uitspraak gedaan.

Ook wanneer u wordt opgeroepen voor een zitting bij de officier van Justitie of wanneer u een transactie wordt aangeboden kunnen wij u adviseren.

Het proces-verbaal wordt door ons opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Samen met u wordt de zaak besproken en voorbereid. Zo nodig roepen wij getuigen of deskundigen op, als dat in uw voordeel kan zijn.

In de meeste gevallen kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak met Vuurens & Lagerweij klik dan hier.