Sociale zekerheid

Is uw uitkering in gevaar? Wordt u een uitkering geweigerd? Dreigt u op uw uitkering te worden gekort? Zijn er andere problemen rond uw inkomen? Dan staat er veel op het spel!

Bij Vuurens & Lagerweij is een aantal advocaten werkzaam op het gebied van de Wet Werk en Bijstand, de WAO, de WIA, de Wajong, de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de AOW, de kinderbijslag, de WMO en het persoonsgebonden budget.

Een advocaat kan worden ingeschakeld om een procedure over deze kwesties te behandelen of te voorkomen. Gefinancierde rechtsbijstand is voor sociale zekerheidszaken alleen te verkrijgen voor procedures, waaronder de bezwaarschriftprocedure. Bovendien moet er voldoende financieel belang zijn.

In het sociaal zekerheidsrecht bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar een advocaat is goed op de hoogte van ontwikkelingen op dit rechtsgebied en van uitspraken van rechters.

Tegen een besluit van de uitkeringsinstantie dient eerst bezwaar gemaakt te worden. Dit bezwaar moet worden ingesteld binnen 6 weken na de dag waarop het besluit verzonden is. Zorgt u dat u tijdig een advocaat raadpleegt als u bezwaar wilt instellen: er wordt geen uitstel verleend om bezwaar te maken. Het is wel mogelijk dat u zelf, om de termijn veilig te stellen, binnen die 6 weken een bezwaarschrift indient 'op nader aan te voeren gronden' en dat uw advocaat daarna de gronden voor u indient. U doet er goed aan dit bezwaarschrift aangetekend te versturen en direct een afspraak te maken met één van onze advocaten.

Tegen een beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Ook hier zijn de termijnen 6 weken en het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Een advocaat heeft echter kennis van de wet en weet waar een rechter op let en kan daardoor van grote betekenis zijn.

Wilt u een afspraak met Vuurens & Lagerweij klik dan hier.