Als een huwelijk niet meer valt te redden hebben wij goed advies

Bij het verbreken van een relatie of een huwelijk komt er veel op je af. Hoe moet het met de kinderen? Waar moet ik wonen? Waar moet ik van rondkomen? Niet de minste vragen en dat in een periode van verwarring en verdriet. Er moet zoveel geregeld worden. Soms zie je door de bomen het bos niet meer.

Ook voor kinderen is de scheiding van de ouders een plotselinge en ingrijpende gebeurtenis. Tenminste een van de ouders zal verhuizen. Kinderen kampen vaak met verdriet, schuldgevoelens en angst voor een onbekende toekomst. Soms leidt dat tot dubbele loyaliteitsgevoelens, tot boosheid of tot gedragsproblemen.

Mediation

Een echtscheidingsprocedure waarbij de echtgenoten met behulp van twee advocaten tegenover elkaar staan doet vaak meer kwaad dan goed. Vaak verslechtert de communicatie tussen de echtgenoten en ontstaat er wantrouwen.

In een scheidingsmediation bespreken partijen in aanwezigheid van een mediator de gevolgen van de echtscheiding. U kunt uw wensen en verlangens direct aan elkaar kenbaar maken. U blijft daardoor met elkaar in gesprek. De emotionele problematiek komt aan de orde en er worden goede afspraken gemaakt over de (financiële) zorg voor de kinderen, maar ook over de verdeling, het wonen, alimentatie, pensioen etc.

De scheidingsmediator informeert u over de juridische gevolgen van de echtscheiding en draagt zorg voor een evenwichtige en gelijkwaardige bemiddeling. De mediator brengt structuur aan in het gesprek. De afspraken die u over uw kinderen maakt worden naderhand door de mediator vastgelegd in een ouderschapsplan. De overige afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarna dient de mediator namens beide partijen een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. U hoeft dan niet zelf naar de rechtbank toe. Vervolgens draagt de mediator er zorg voor dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna u bent gescheiden. Ten slotte informeert de bemiddelaar de pensioenfondsen over de afspraken die u heeft gemaakt over de verdeling van de pensioenen.

Als er kinderen zijn, zijn zij de voornaamste belanghebbenden bij een echtscheiding. Aan kinderen zal in de bemiddeling dan ook ruim aandacht worden besteed. De ouders stellen samen het ouderschapsplan op. De ouders worden gestimuleerd om goed met de kinderen te praten over de gevolgen van de echtscheiding. Zonodig kan de mediator een gesprek met een kind voeren. Daarmee wordt voorkomen dat de echtscheiding zich over de hoofden van de kinderen afspeelt. Kinderen die behoefte hebben aan extra zorg kunnen worden doorverwezen naar deskundige professionals.

Voordelen

Een scheidingsmediation biedt veel voordelen. Doorgaans neemt een mediation minder tijd in beslag dan een procedure voor de rechtbank met twee advocaten. Door de keuze voor een mediator kunnen de kosten lager zijn dan bij inschakeling van twee advocaten. Maar belangrijker is het dat u in een mediation zelf de beslissingen neemt en niet een rechter, die per slot van rekening in uw relatie een volstrekte buitenstaander is. Voor de kinderen betekent de mediation bovendien dat hun ouders met elkaar in gesprek bijven. Zij gaan niet verder als echtgenoten, maar wel als ouders!

Wilt u een afspraak met een mediator van Vuurens & Lagerweij klik dan hier.