Enquête

Inzake
Dossiernummer *
Datum
In opgemelde zaak werd u bijgestaan door
Wilt u in verband met deze bijstand de volgende vragen beantwoorden met een waardering Zeer tevreden, tevreden, ontevreden, of zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kunt u de vraag overslaan.
De snelheid waarmee de advocaat de dienst verricht
De bereikbaarheid van de advocaat
Het inlevingsvermogen van de advocaat
De declaratie in verhouding tot de geleverde dienst
De dienst van de advocaat in het algemeen
Het optreden van de telefoniste/ receptioniste
Het optreden van de secretaresse van de advocaat
Wilt u ons kantoor bij derden aanbevelen?
Wilt u ons kantoor in voorkomende gevallen weer inschakelen?
Hebt u bezwaar tegen nader contact n.a.v. deze enquête?
Voorstellen tot verbetering
(Bedrijfs)naam
Naam invuller
E-mail adres *