Arbeidsrecht

Dreigt u uw baan te verliezen? Heeft u andere problemen met uw werkgever? Een aantal advocaten van Vuurens en Lagerweij houdt zich met name bezig met het arbeidsrecht, waaronder ook begrepen wordt het ambtenarenrecht.

Zij geven u informatie en advies en staan u als werknemer zo nodig in rechte bij in conflicten met uw (ex-) werkgever. Te denken valt aan geschillen over arbeidsvoorwaarden; het (niet-) uitbetalen van loon (waaronder overuren, vakantietoeslag en vakantiedagen); het doorbetalen van loon tijdens ziekte; reïntegratie tijdens ziekte; dreigend ontslag als gevolg van bijvoorbeeld reorganisatie of verwijten aangaande het functioneren; ontslagprocedures via het UWV; procedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter; ontslag op staande voet en opzegging in strijd met de wettelijke regels; geschillen over een concurrentiebeding, etc.

Onze advocaten streven er in eerste instantie ook bij arbeidsconflicten naar om zo veel mogelijk in gesprek te gaan met de wederpartij en kwestie door middel van onderhandelingen op te lossen. Uiteraard is dat niet in alle gevallen mogelijk zodat, waar nodig, niet geaarzeld wordt een zaak bij de rechter aanhangig te maken.

Wilt u een afspraak met Vuurens & Lagerweij klik dan hier.